Fitlifehealthclub
Bel Voor meer informatie
070-396 50 66

Nieuws

 

Fit facts  (02-06-2010)

¬ęTerug

Ziektes voorkomen met een gezonde leefstijl

Door het volgen van een gezonde leefstijl zijn bepaalde ziekten en ouderdomskwalen te voorkomen. Met ‘gezonde leefstijl’ bedoelen we in dit artikel: voldoende bewegen, niet roken en gezond eten. Als het gaat om specifieke leefstijlfactoren per ziekte dan worden deze hieronder genoemd.

Diabetes

Preventie van diabetes gaat vooral om diabetes type 2. Type 1 lijkt namelijk niet te voorkomen omdat de precieze oorzaken onbekend zijn. Risicofactoren voor diabetes type 2 zijn overgewicht, lichamelijke inactiviteit en een ongezond voedingspatroon. De risicogroepen zijn mensen met prediabetes, mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten en mensen met overgewicht.
De laatste jaren is het aantal mensen met diabetes fors gestegen. Verwacht wordt dat het aantal diabetespatiënten nog verder toe zal nemen. De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn de vergrijzing van de bevolking, overgewicht en te weinig beweging. Door het volgen van een gezonde leefstijl kán diabetes dus voorkomen worden.
Reuma
Er zijn aanwijzingen dat leefstijlfactoren een rol spelen bij het ontstaan, en dus bij de preventie, van reuma. Niet roken, het voorkomen van overgewicht en gezonde voeding zijn geassocieerd met een lager risico op reuma. Vroeger werd lichamelijke activiteit bij reuma nogal eens ontraden maar tegenwoordig wordt bewegen juist gestimuleerd. De functie en conditie van gewrichten kunnen door beweging zo goed mogelijk gehouden worden.
Osteoporose
De preventie van osteoporose is vooral gericht op het voorkomen van fracturen (botbreuken). Het is belangrijk om sterke botten op te bouwen vóór het dertigste levensjaar. Na  je dertigste is het tegengaan van verlies van botmassa en het voorkómen van botbreuken, vooral door valpreventie, van belang. Het opbouwen en behouden van sterke botten is mogelijk door voldoende te bewegen, niet te roken en voldoende calcium en vitamine D in te nemen.

Lage rugklachten en KANS (Klachten aan arm, nek en schouder)

KANS en rugklachten komen veel voor op het werk. Er zijn verschillende maatregelen die ter preventie kunnen worden toegepast. Op leefstijlgebied zijn dat bijvoorbeeld het verhogen van de fysieke belastbaarheid (door middel van bedrijfsfitness) en maatregelen die betrekking hebben op psychosociale factoren, zoals omgaan met werkdruk en rugscholing.

Gezond ouder worden

Door een gezonde leefstijl aan te houden, kunnen ouderen langer zelfstandig en onafhankelijk blijven. Ouderen vormen een grote groep (14% van de bevolking in 2007) die in de toekomst alleen nog maar verder zal toenemen (24% in 2050). Ook bij oudere mensen leveren gedragsveranderingen nog gezondheidswinst op. Stoppen met roken, gezonder eten en meer bewegen hebben een positief effect op de gezondheid. Zelfs als ouderen pas na hun 65e deze leefstijlaanpassingen doorvoeren, blijkt dit nog effectief te zijn. Zo leven mannen die op hun 65e stoppen met roken gemiddeld 1,4 tot 2,0 jaar langer en vrouwen zelfs 2,7 tot 3,7 jaar langer.
Bron: RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid

 

¬ęTerug